Urinprøve ved blærebetændelse

Urinprøve ved blærebetændelse: 

For at sikre en optimal urinundersøgelse skal der bruges en “Midt-stråleurin”. Urinprøven skal så vidt muligt laves i lægehuset.

Hvis det ikke er muligt, skal urinprøve afleveres i et korrekt rent glas, der kan købes på apoteket.

Egne glas såsom pilleglas, syltetøjsglas og lignende kan IKKE bruges.

Vejledning i korrekt opsamling af midt-stråleurin:

Engangsbæger benyttes.

Der skal anvendes morgenurin eller mindst to timer siden sidste vandladning

Afvaskning er ikke nødvendig

Den første mængde urin lades i toilettet

Herefter opsamles urin i beholderen/bægeret, således at det bliver “midt-stråleurin”

Resten af urinen lades i toilettet

Aflever prøven til personalet. Prøven skal forsynes med navn/CPR nummer