Om klinikken

Klinikken er en kompagniskabspraksis, bestående af 2 læger, 1 sekretær, 2 sygeplejersker og 1 sosu-assistent.

Generelt er der altid ansat en uddannelseslæge, idet klinikken er godkendt som uddannelsessted for yngre læger.

Sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer ved f. eks. blodtrykskontroller, sukkersygekontroller og KOL.

Personalet varetager desuden lungefunktionsundersøgelser, hjertekardiogram, blodprøver, vaccinationer, sårbehandling med mere.