Attester og priser

Der udfærdiges mange forskellige attester.
Nogle attester skal du selv betale, andre betales af forsikringsselskab, arbejdsgiver eller kommune.
Nogle attester kræver fremmøde, andre gør ikke.
Attester er af meget forskellig længde og indhold. Du bedes derfor kontakte sekretæren, når du ønsker tid til en attest. Oplys om attestens navn, så der kan afsættes den rette tid til udfærdigelsen af din attest.

Attest til arbejdsgiver, der ikke har opgivet EAN-nummer, betales i første omgang af patienten selv. F.eks. mulighedserklæring, sygemelding / varighedserklæring.

Priser på attester:

Attester uden for overenskomst kr. 500,00 pr påbegyndt 15 minutter

Sygemelding / varighedserklæring kr. 600,00

Mulighedserklæring kr. 600,00

Kørekortsattest kr. 500,00

Lægeerklæring, fritagelse for sele kr. 300,00

Lægeerklæring om medicin på engelsk kr. 300,00

Lægeerklæring, afbestilling af rejse kr. 400,00

Handicapskilt, ansøgning om kr. 300,00

Lægeerklæring fravær skole/ eksamen kr. 300,00

Lægeerklæring fritagelse for idræt kr. 300,00

Attest til dansk indfødsretsprøve kr. 1500,00

Ved øvrige attester ring for oplysning af pris.

Privatkonsultation uden for sygesikring kr. 450,00 pr påbegyndt 15 minutter

Privatkonsultation ved injektion / vaccination f.eks. mod leverbetændelse kr. 300,00 for i alt 3 vaccinationer.