Beroligende midler, sovetabletter og smertestillende medicin

Vanedannende medicin ( fx stærk smertestillende medicin, beroligende medicin, sovemedicin):

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til læger om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Fokus er fortsat på patientsikkerheden, især på at undgå at patienter bliver afhængige af medicinen eller får andre alvorlige bivirkninger. Når medicinen anvendes over tid udvikles tolerans, dvs. medicinen virker mindre smertestillende eller beroligende men bivirkningerne er der fortsat og man bliver afhængig af det pågældende lægemiddel. Dette gælder især smertestillende medicin som morfin og morfinlignende præparater (fx tramadol, dolol, oxynorm), sovemedicin (fx zolpidem, imozop) og beroligende medicin (fx. oxapax).

Ordination og receptfornyelse af vanedannende medicin kan kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Dette er  i henhold til reglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mindst én gang om året skal du hos lægen have en konsultation / årskontrol vedrørende forbruget af din vanedannende medicin med henblik på at vurdere indikationen for fortsat brug, eller plan for en eventuel nedtrapning.

Der stiles mod en kort behandlingsvarighed, da balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger vil være ufordelagtig for mange patienter ved langtidsbehandling (mere end to uger).

Receptfornyelse ved fremmøde i lægehuset mellem kl. 10.30 og 13.00.

Kørekort og medicin: Sundhedsstyrelsen har øget fokus på vanedannende medicin for at øge trafiksikkerheden. Der vil derfor løbende blive taget stilling til brug af medicin og evne til at føre motorkøretøj. Det er lægens ansvar at vurdere, om patienten er i stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende vis. Skønner lægen, at patienten ikke kan føre motorkøretøj på betryggende vis, har lægen pligt til at meddele patienten, at der skal holdes kørselspause, samt i hvor lang tid kørselspausen skal vare.

Medicinsk cannabis: Pr. 1/1-2018 er forsøgsordningen omkring medicinsk cannabis indtrådt. Den muliggør, at alle læger kan udskrive medicinsk cannabis.
Brenderup lægehus finder, at der på det foreliggende vidensgrundlag  ikke er tilstrækkelig bevis for virkning og ikke mindst bivirkninger af medicinsk cannabis.
Vi har derfor besluttet, at vi i lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis før end der foreligger mere viden om virkning og bivirkninger. Denne holdning støttes af Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.