Kronisk sygdom

Har man en kroniske sygdom eller får fast medicin ordineret af lægen, anbefales det, at man bliver kontrolleret minimum én gang om året ved enten læge eller sygeplejerske.

Har man flere kroniske sygdomme, kan man forvente at skulle have lavet 2-4 kontroller om året.

I forbindelse med årskontroller skal det påregnes at man ca. 1 uge forinden har tid i lægehuset til måling af blodtryk, blodprøvetagning, eventuelt hjertediagram, lungefunktionsundersøgelse og urinundersøgelse, afhængig af hvilken kontrol det drejer sig om.

Dette er vigtigt, da man ved årskontrol ved læge eller sygeplejerske vil have svar på diverse undersøgelser således at man evt. kan justere eller optimere behandlingen herefter.

Eksempler på kroniske sygdomme:

Forhøjet blodtryk (hypertension)

Sukkersyge (Diabetes type 2)

Kronisk obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Kroniske hjertesygdom (fx tidl. blodprop i hjertet, hjertesvigt)

Astma

Stofskiftesygdom

Forhøjet kolesterol

Demens

Depression